Nordiska Stålprodukter AB är idag en etablerad och erkänd leverantör inom bygg- och smidesbranschen. Vi har vårt huvudkontor på Örsholmens industriområde i soliga Karlstad.

Företagets sortiment av spiraltrappor, raka trappor, plattformar och stegar för såväl utrymning som industribruk är nu bredare än någonsin. Vårt modulsystem för handikappramper är i särklass det mest flexibla på marknaden. Samtliga produkter tillverkas med fokus på hög kvalitet, funktion, design och snabb montering.

Som en del i vår strävan att bli bättre, har vi också anpassat vår
verksamhet mot energieffektivare tillverkning och miljövänligare transporter.
Vår målsättning är att med god service, genomgående hög kvalitet och leveranssäkerhet göra våra kunder nöjda i alla faser av vår affärsrelation.


Raka trappor Spiraltrappor Utrymningstege Gallerdurk Modulramper